Privacy

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

FysioFit Altena is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  Voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  Voor doelmatig beheer en beleid;
  Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
• Alle medewerkers binnen FysioFit Altena hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van FysioFit Altena hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Cookies & Marketing

Deze verklaring legt uit in hoeverre we gegevens van bezoekers online verzamelen, gebruiken en beschermen. Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op via info@fysiofitaltena.nl. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Versie laatste update: 1 november 2022.

Ons doel: een toegankelijke website

Wij willen een toegankelijke website bieden, die in de behoeften en verwachtingen voorziet van de bezoeker, u dus. De persoonsgegevens die wij verwerken op onze server zijn: gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat-type. Deze gegevens analyseren wij om onze website te verbeteren en beveiligen. We verstrekken nooit persoonsgegevens aan derden.

Persoonsgegevens

Privacy heeft betrekking op persoonlijke gegevens waarvan te achterhalen is bij wie ze horen. Sommige verstrekt u als bezoeker bewust, en andere verzamelt de website op de achtergrond.

Gegevens die u zelf verstrekt

Voor het versturen van berichten via de website laat u uw naam en e-mailadres achter. Deze informatie wordt gebruikt om contact met u op te nemen.

Ook kan u zich aanmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze gegevens gebruiken we om onze nieuwsbrieven te kunnen versturen. Bij de inschrijving voor een van onze nieuwsbrieven worden uw naam en e-mailadres gevraagd. U kunt zich onderaan elke ontvangen e-mail uitschrijven voor toekomstige e-mails indien gewenst.

Automatisch verzamelde gegevens

FysioFit Altena gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies met een puur technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op onze website bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. U kunt ook een browser-plugin zoals Privacy Badger installeren om (bepaalde) cookies te blokkeren.

Deze website gebruikt de Facebook Pixel. Deze houdt bij welke pagina’s u op de website van FysioFit Altena bezoekt. De Facebook Pixel zorgt ervoor dat u op Facebook relevante content van FysioFit Altena te zien krijgt en dat onze advertenties beter op uw behoeftes worden afgestemd. Op die manier kunnen wij u online beter bedienen.

Deze website gebruikt Google Analytics. Deze registreert uw sitegebruik en slaat gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren.

Google verschaft deze data aan derden indien wettelijk verplicht, of als deze derden de data namens Google en FysioFit Altena verwerken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor deze gegevensverwerking door Google.

Wilt u niet dat er cookies geplaatst worden? Dit kunt u instellen in de Browser. Of overweeg het installeren van een browser-plugin als Privacy Badger, die het plaatsen van cookies naar eigen wensen blokkeert.

Beveiliging

FysioFit Altena neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij een beveiligingslek melden wij deze bij de daarvoor bestemde autoriteiten, zoals wettelijk verplicht. Daarnaast nemen we contact op met de betrokkenen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

Bewaartermijn

FysioFit Altena neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij een beveiligingslek melden wij deze bij de daarvoor bestemde autoriteiten, zoals wettelijk verplicht. Daarnaast nemen we contact op met de betrokkenen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

Cookie overzicht

Noodzakelijk

cookielawinfo-checkbox-functioneel1 yearThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk1 yearThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
elementorneverThis cookie is used by the website’s WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.

 

Functioneel

Functionele cookies zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld content van de website kan delen via social media, reacties kan plaatsen en contact kan opnemen.

 

Performance

Ithemes security1 yearsLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
_ga_KERZSJWDWB2 yearsThis cookie is installed by Google Analytics.

 

Analytics

_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_ga_KERZSJWDWB2 yearsThis cookie is installed by Google Analytics.